Geri dönüşü olmayan bir şekilde artan su kıtlığı, kaynak darboğazları, hava ve su kirliliği, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı nedeniyle daha çevre dostu bir büyümenin başarılması için stratejilere ihtiyaç vardır. Çevre dostu büyüme bunu yapabilmek için, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek ve yeni ekonomik fırsatları artıracak yeniliklere ve yatırımlara katalizör olmalıdır.

Sürdürülebilirlik günümüz iş dünyası açısından stratejik öneme sahip bir konudur. Geri dönüşü olmayan bir şekilde artan su kıtlığı, kaynak darboğazları, hava ve su kirliliği, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı nedeniyle daha çevre dostu bir büyümenin başarılması için stratejilere ihtiyaç vardır. Çevre dostu büyüme bunu yapabilmek için, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek ve yeni ekonomik fırsatları artıracak yeniliklere ve yatırımlara katalizör olmalıdır.

Yeşil büyüme stratejileri uygulamanın ‘her derde deva’ bir reçetesi yoktur. Bir firmanın çevre dostu büyüme yolu politik ve kurumsal ortama, firmanın yetkinlik düzeyine, sahip olunan ve kullanılan kaynaklara ve belli çevresel faktörlere bağlıdır.

Büyümeyi sağlamak, çevresel baskıları en aza indirmek için kaynaklar çok daha verimli kullanılmalıdır. Çevre ile ilgili kritik yerel, bölgesel ve küresel eşiklerin aşılmasından kaçınan yeni büyüme modellerine geçişi gerçekleştirmek için çevresel baskıları hafifletmenin uygun maliyetli yollarına odaklanılır.

İnovasyon bu süreçte çok önemli bir rol oynayacaktır. Mevcut üretim teknolojisinin ve tüketici davranışının sadece bir noktaya, bir sınıra kadar olumlu sonuçlar doğurması beklenebilir ki, bu sınırın ötesinde doğal sermayenin tüketilmesinin büyümenin geneli üzerinde olumsuz etkileri vardır. İnovasyon, sınırı ileri iterek, büyümeyi doğal sermayenin tüketilmesinden ayrıştırmaya yardımcı olabilir.

ALP İnovasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd.Şti. strateji geliştirme konusunda oldukça önemli deneyime sahip bir kurumdur. Söz konusu yetkinlik müşterileri için sürdürülebilirlik bakış açısı oluşturmak ve stratejiler belirlemek için önemli bir etken olacaktır. Sürdürülebilirlik şirketin ana stratejisi içinde yer alması gereken bir konudur.
Aşağıdaki konularda hizmetler sunmaktayız;

  • Sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması ve kurum içi iletişiminin yapılması
  • Şirketler için sürdürülebilirlik stratejileri, KPI, karne, yol haritası oluşturma ve ana kurum stratejilerine entegre etme
  • Şirket bir takım faaliyetler başlamış ise bu durumda stratejik bakış açısı ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi, stratejiye entegrasyonu, KPI, karne, yol haritası belirlenmesi
  • Ürün Yaşam Döngüsü (LCA) çalışması ve değer zinciri stratejisi geliştirilmesi