Türkiye’de artık Ar-Ge, girişimcilik ve yatırım için başvurulabilecek birçok hibe teşvik ve destekler bulunmaktadır. ALP İnovasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd.Şti.’nin ana uzmanlık alanı bu desteklerin firmalarımıza kullandırılması konusundaki hizmetlerdir. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemlerinde yönlendirme ve danışmanlık yapılmaktadır.

Ar-Ge Danışmanlığı Faaliyetleri

 1. Ar-Ge şirketi kurulumu
 2. Ar-Ge yönetim eğitimlerinin verilmesi ve re-organizasyon
 3. Güvenlik ve fikri mülkiyet hakları uygulamaları

Mali Yapılandırma Faaliyetleri

 1. Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları
 2. Bu hedeflere uygun analizlerin yapılması
 3. Bu analizler ışığında uygun mali yapının oluşturulması
 4. Mali açıdan kuruluş ve/veya yatırım bölgesi seçimi, analizi ve danışmanlığı
 5. Uygun şirket yapısının tespit edilmesi ve anahtar teslim şirket kuruluş işlemleri
 6. Hedeflere uygun genel muhasebe sisteminin kurulması veya revize edilmesi
 7. Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi
 8. Yönetim muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi
 9. Teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket oluşumları vb. süreçlerin yönetimi

Teknik Destek Faaliyetleri

 1. Teknoloji geliştirme bölgesi dönemsel faaliyet dosyası teknik dosya danışmanlığı
 2. Teknokent süreçlerinin yönetimi
 3. İlgili aylık ve dönemsel idari ve mali raporların düzenlenmesi danışmanlığı

Ar-Ge Projesi Yürütme ve İzleme

Ar-Ge projelerinde başvurunun kabulü kadar kabul sonrası yürütme ve izleme faaliyetleri de önem taşımaktadır. Özellikle Tubitak-Teydeb, TTGV ve Teknokent gibi desteklerde aylık ve/veya dönemler bazında hazırlanan raporlar alınacak olan desteklerin miktarını ve projenin verimliliğini ciddi oranda etkilemektedir.

Ar-Ge Projesi Yürütme ve İzleme Faaliyetleri

 1. Proje Yürütme İzlenme ve Raporlama
 2. Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 3. İs Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 4. Dönem Raporlarının Oluşturulması
 5. Mali Raporların Oluşturulması
 6. Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
 7. Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
 8. Proje Sonuç Raporu Hazırlanması

Projesi Geliştirme ve Hibeler/Destekler

Ar-Ge, girişimcilik, ihracat ve yatırım için başvurulabilecek birçok hibe teşvik ve destekler bulunmaktadır. ALP İnovasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd.Şti. (ALP Danışmanlık) bu desteklerin firmalarımıza kullandırılması kapsamında başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemlerinde yönlendirme ve danışmanlık yapılmaktadır.

Proje Hazırlama ve Destek Faaliyetleri

 • Proje Belirleme (Projelerin destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
 • Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
 • Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
 • Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
 • Proje Dosyasının Oluşturulması
 • Proje Başvurusunun Yapılması
 • Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
 • Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi