Vizyonumuz
Yenilikçi ve katma değeri yüksek sürdürülebilir teknolojik yaklaşımlar araştıran, yöneten, geliştiren ve sunan fark yaratan lider kuruluş olmak.

Misyonumuz
Müşterilerimizi rekabetçi, inovatif (yenilikçi) ve çevik yapmak üzere değer yaratmak
ve Ar-Ge ihtiyaçlarının karşılanmasında, fark yaratan çözümler geliştirmek.

Müşterilerimiz/Paydaşlarımız başarılı ise biz de başarılıyız demektir.

Değer yaratmak ve yenilikçi çözümler üretmek için daima;

Gizlilik: Karşılıklı güvenin ötesinde tüm müşterilerimize yüksek gizlilik düzeyi ile hizmet sunarız. Müşterilerimizin bilgilerini saklar, kendi yaptığımız işleri anlatmaya değil, müşterilerimizin başarılarına odaklanırız. Müşterilerimizle ve tüm ALP İnovasyon ve Danışmanlık çalışanları ve çözüm ortakları ile işe başlamadan önce karşılıklı GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ imzalarız.

Doğruluk: Gördüğümüz doğruları müşterimizle muhakkak paylaşır ve her zaman işin olması gerektiği gibi yapılmasına ve doğru sonuçlar elde etmeyi amaçlarız. Sorunlara doğru çözümler bulabilmenin ön koşulu olarak, zaman zaman hoşa gitmeyen konuları gündeme getirmeyi gerekli kılar. Popüler olmaya değil, bizden beklenen doğru ve başarılı sonuçlara ulaşacak etkin çözümler üretmeye odaklanırız.

Şeffaflık: İşbirliği yapılacak faaliyetleri, birer proje olarak ele alır ve müşterimize sürecin yol haritasını sunarız. Kim, ne zaman, hangi faaliyetleri ve ne sürede yapacak sorularının yanıtları ile birlikte, buna ait göstergeler ve doğrulama kaynaklarını bir yol haritası ile sizlere sunar. Böylece, süreç şeffaflaşır ve yönetebilir hale gelir.

Sürdürülebilirlik: Yaptığımız her çalışmada insana, doğaya ve çevreye saygı perspektifinden yaklaşıyor ve sürdürülebilir üretim/ürün çözümlerine yenilikçilik bakış açısıyla yaklaşıyoruz.

Profesyonellik: Çalışmalarımızın tamamını profesyonel olmanın gerektirdiği bilinç ve hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Bizim için profesyonellik müşterimizin beklentisinden fazlasını yaratabilmek demektir. Bu beklenenden fazla değer katmak anlamına gelir ve müşterimizin yararı bunu gerektiriyorsa her zaman müşterinin tam istediğini yapmak anlamına da gelmeyebilir.