ALP İnovasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti.;

İnovasyon tüm firmaların yaptıkları işleri daha verimli şekilde yapabilmeleri, farklı ürün, hizmet ve çözüm sunabilmelerini sağlayacak tek yaklaşımdır. Bu şekilde firmalar rakiplerinden farklılaşarak daha rekabetçi olabilmektedir. Ancak inovasyonun bir firmada aktive edilebilmesi ve istenen sonuçları alabilmesi için bu konuya emek ve zaman harcaması, bunları yaparken tüm faaliyetlerin bir yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ALP olarak;

  • Kurum içi inovasyon stratejisinin, hedef ve dönüşüm yol haritasının oluşturulması, ana kurum stratejileri ile uyumlaştırılması
  • İnovasyon Yönetim sisteminin oluşturularak devreye alınması
  • İnovasyon Sistem ve süreçlerinin kurulması
  • Yaratıcı düşünme, yaratıcı fikir geliştirme ve inovasyon yönetimi eğitimleri
  • Çeşitli inovasyon araçlarının kullanılarak, üzerinde çalışılacak/iyileştirilecek alan için fikir geliştirmeden, uygulama yol haritasına uzanan çalışmaları içeren inovasyon çalıştayları
  • İnovasyonun kurum kültürü haline getirilmesi

konularında danışmanlık verilmektedir.