ALP İnovasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. temelde Ar-Ge, İnovasyon ve sürdürülebilirlik ekseninde, projelendirme, teşvik ve hibeler, teknik çözümler üretme, kurumsal kimlik ve yönetişim alanlarında firmalara özel çözüm üretmekte, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Bunun yanısıra Ar-Ge ve inovasyon yönetimi, Ar-Ge ve inovasyon strateji ve kültürü kavramlarına yaygınlık kazandırıp, yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi sürecinde firmalara destek sunarak sürecin başından sonuna kadar katkı sağlamaktadır.
Değerlerimiz
• Gizlilik
• Doğruluk
• Profesyonellik
• Şeffaflık
Çalışma Yaklaşım ve İlkelerimiz
• Yol Arkadaşlığı
• Sonuç odaklılık
• Sürdürülebilirlik
• Ekosistem
• İş bölümü ve roller
• Kazan-Kazan yaklaşımı
• Yaratıcı fikirleri beraber oluşturmak
• Uzmanlık