Kuruluş ve Tarihçemiz

ALP İnovasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti, 2002 yılında İstanbul’da ALP Yayıncılık Ltd. Şti. adı altında ilk çalışmalarına başlamıştır. Önceleri ağırlıklı olarak bir reklam ajansı yaklaşımı ile çalışarak, paydaşlarına kurumsal kimlik çalışmalarına uygun yenilikçi hizmetler ve ürünler tasarlayarak sunmuştur. Bu kapsamda birçok farklı türde ürünlerin konsept geliştirmeden başlayan ve son ürünün basılarak sunulmasına kadar olan tüm aşamaları gerçekleştirilmektedir. Çalışılan ürünler kitap, broşür, el broşürü, ürün kataloğu, ajanda gibi kapsamlı ürünler olabildiği gibi, bir kurumsal kimlik çalışmasının parçası olan kartvizit, zarflar, antetli kağıtlar, takvim vb. de tasarlanıp üretilmektedir.

Bu çalışmalar sırasında gelen taleplere bağlı olarak, özellikle gıda sektöründe zaman zaman pazarlama ve satışa yönelik danışmanlık verilmekteydi. Artan talepler ve Ar-Ge ve inovasyonun öneminin sanayi sektörleri tarafından anlaşılması ile birlikte, firmamız 2013 yılından itibaren danışmanlık alanında büyüme kararı almıştır. Kurucu ortaklarımızdan Dr. Sibel Sain Özdemir’in 27 yıllık ODTÜ ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ndeki Ar-Ge ve inovasyon alanındaki deneyimlerini özel sektöre aktarma kararı alması ile farklı sektörlere yönelik uzmanları da bünyesine dahil ederek, firmamız ALP İnovasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. ismini almıştır.

Firmaların ekonomik krizlerden çıkabilmesinin ve globalleşen dünyada ayakta kalabilmenin ancak Ar-Ge ve inovasyon ile olabileceğinin anlaşılması ve ülkemizde Ar-Ge hibe desteklerinin ve kaynakların 2005 yılında ciddi ölçüde artırılması eş zamanlı olmuştur. Buna bağlı olarak ülkemiz düzeyinde yenilik ve Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesi için, çok aktörlü bir yenilik (inovasyon) ve Ar-Ge ekosisteminin sistematik bir bütünlük ve uyum içinde hareket etmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Benzer eko-sistemlerin kamu ve özel kesimce kurulup işletilmesinin sağlayacağı zenginliğin ve yararın öncelikli görülmesiyle ALP İnovasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. faaliyetlerine devam etmektedir.

ALP İnovasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. temelde Ar-Ge, İnovasyon ve sürdürülebilirlik ekseninde, projelendirme, teşvik ve hibeler, teknik çözümler üretme, kurumsal kimlik ve yönetişim alanlarında firmalara özel çözüm üretmekte, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Bunun yanısıra Ar-Ge ve inovasyon yönetimi, Ar-Ge ve inovasyon strateji ve kültürü kavramlarına yaygınlık kazandırıp, yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi sürecinde firmalara destek sunarak sürecin başından sonuna kadar katkı sağlamaktadır.

İnovasyon ve Ar-Ge de büyüme kararı aldığından itibaren, çalıştıkları alanda yetkin uzmanlarla birlikte hızlı bir büyüme sürecine giren firmamız 10 Kişilik uzman özel ekibin yarattığı sinerji ile çok farklı ve inovatif çözümlerle hizmetlerini sunmaktadır. Ağırlıklı olarak Kimya, Petrokimya ve Rafineri, İlaç, Biyoteknoloji, Gıda, Makina, Otomotiv, Endüstri, İşletme Mühendislerinden oluşan, bu uzman teknik ekibine ilave olarak, projelerin özelliğine göre çeşitli uzmanlık alanlarına sahip yarı zamanlı akademik ve teknik personel ile de çalışılmakta, proje bazlı işbirlikleri yürütülmektedir. Yaygın ağları sayesinde; yenilikçi malzemeler, üretim teknolojileri, ürünlere dair araştırma çalışmaları yapmakta ve firmaya özgü katma değer yaratan çözümler sunmaktadır.