Dijital Dönüşüm Çağrısı Duyurusu

Dijital Dönüşüm Çağrısı Duyurusu


Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.


 • Ön Başvuru Başlangıç Tarihi
 • Ön Başvuru Bitiş Tarihi
 • Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi
 • Kesin Başvuru Bitiş Tarihi
 • 30 Eylül 2021 Salı
 • 3 Kasım 2021 Pazartesi
 • 13 Kasım 2021 Perşembe
 • 7 Aralık 2021 Çarşamba

 • Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir
 • Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz. Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için 3 Milyon TL olarak uygulanır.
 • Proje Süresi :Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 36 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Sektöre Uygun Proje Konuları

 • Ekran Teknolojileri
 • Veri ve Yazılım Altyapısı Teknolojileri
 • Yeni Nesil Akıllı Sensörler
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • Mikroelektronik Teknolojiler
 • Nükleer Teknolojiler
 • Diğer Elektronik ve Yazılım Teknolojileri

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı 2. Çağrısı

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı 2. Çağrısı


Çağrı Açılış Tarihi :01/07/2021

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi :20/08/2021 (Saat 17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi :08/09/2021 (Saat 23:59)


Programın Amacı

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen
projeler ile firmaların;

 • uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
 • Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
 • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

amaçlanmaktadır.


Programın Hedefi

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.


Program Kapsamında Desteklenmesi Hedeflenen Projeler

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Enerji
 • Tarım ve Gıda
 • Otomotiv
 • Sağlık
 • Makine İmalat

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 2. Çağrısı

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 2. Çağrısı


Çağrı Açılış Tarihi :01/07/2021

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi :20/08/2021 (Saat 17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi :06/09/2021 (Saat 23:59)


Programın Amacı

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen
projeler ile firmaların;

 • Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
 • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,

amaçlanmaktadır.


Programın Hedefi

Özel Sektör kuruluşlarının, araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yeteneği ile rekabet gücünü yükseltmek amacıyla, proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirmeye kaynak ayırmasını özendirecek, risk paylaşımlı destek mekanizmaları kapsamında Ar-Ge Destek Programları Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından geliştirilmekte ve yürütülmektedir.

Ar-Ge Projeleri Destek Programları ile ülkemizin ekonomik ve sosyal refahının artırılması için bilimsel ve teknolojik bilgiyi, ürüne, sürece, yönteme veya sisteme dönüştürme aşamalarında hazırlanan pazar odaklı proje önerilerinin değerlendirilmesi, geri ödemesiz olarak desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması hedeflenmektedir.


Program Kapsamında Desteklenmesi Hedeflenen Projeler

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Enerji
 • Tarım ve Gıda
 • Otomotiv
 • Sağlık
 • Makine İmalat

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı


Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 10 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.


 • Ön Başvuru Başlangıç Tarihi
 • Ön Başvuru Bitiş Tarihi
 • Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi
 • Kesin Başvuru Bitiş Tarihi
 • 10 Ağustos 2021 Salı
 • 13 Eylül 2021 Pazartesi
 • 23 Eylül 2021 Perşembe
 • 13 Ekim 2021 Çarşamba

 • Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir
 • Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.
 • Proje Süresi :Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 36 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Sektöre Uygun Proje Konuları

 • Petrokimya Ara Mamulleri ve Katkı Maddeleri
 • Radar Soğurucu Yüzeyler
 • Kan ve Kan Ürünleri
 • Kanser ve Otoimmün Hastalıklar İçin İlaç Taşıyıcı Sistemler
 • Biyoteknolojik İlaçların Geliştirilmesi ve Üretimi
 • Diğer İlaç Teknolojileri
 • Kişiselleştirilmiş Tıp (Tanı, Teşhis ve İzleme) Teknolojileri
 • Aşı ve İmmünolojik Ürünler
 • Rejeneratif Tıp ve Yapay Doku / Organ Teknolojileri
 • BİT Tabanlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar
 • Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
 • Yeni Nesil Protez ve Ortez
 • Yenilikçi Tıbbi Sarf Malzemeleri
 • Yenilikçi İmplantlar
 • Tanı Kitleri
 • Robotik Cerrahi Teknolojileri

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı


Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.


 • Ön Başvuru Başlangıç Tarihi
 • Ön Başvuru Bitiş Tarihi
 • Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi
 • Kesin Başvuru Bitiş Tarihi
 • 23 Haziran 2021 Çarşamba
 • 1 Ağustos 2021 Pazar
 • 11 Ağustos 2021 Çarşamba
 • 31 Ağustos 2021 Salı

 • Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir
 • Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.
 • Proje Süresi :Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 36 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Sektöre Uygun Proje Konuları

 • Servo Teknolojileri
 • Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri
 • Eklemeli İmalat Makineleri
 • Otonom/Yarı Otonom Endüstriyel ve Hizmet Robotları

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
PROJE TEKLİF ÇAĞRISI


2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı – Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi


Başvurusu Tarihi :25 Mart – 18 Mayıs 2021

Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihi : 20 Mayıs – 24 Mayıs 2021


 • Programın Bütçesi : 
  • Küçük İşletmeler İçin: 1.500.000 TL
  • Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin: 6.000.000 TL
 • Destek Oranı : %75
  • Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı % 100 uygulanır.
 • Proje Süresi :Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Programın Amacı

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla öncelikle orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde, güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

 1. Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde Otomotiv sektöründe olmak üzere Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile pil(batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konularında Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
 2. Elektronik sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerini konularında Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

2021 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının Genel Amacı, “Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır.


Hedef Sektör ve Sektöre Uygun Proje Konuları

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde;
Birinci Sektör ve Konular:
Sektörler:

 • 29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
 • 29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
 • 27.2 Akümülatör ve pil imalatı
  faaliyet gösteren işletmeler

Uygun Proje Konuları: Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere;

 1. Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
 2. Pil (batarya) teknolojisi
 3. Yakıt hücresi
  konusunda ve/veya konularında

İkinci Sektör ve Konular:
Sektörler

 • 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
 • 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
 • 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
 • 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
  (26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.)
  faaliyet gösteren işletmeler

Uygun Proje Konuları:
5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında başvurabilecektir.


Çağrı Kapsamındaki Destekler

KÜÇÜK İŞLETME Destek Üst Limitleri

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME Destek Üst Limitleri

Nitelikli Personel Giderleri 300.000 TL 500.000 TL
Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği 400.000 TL 2.000.000 TL
Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli) 400.000 TL 3.000.000 TL
Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği 150.000 TL 200.000 TL
Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği 150.000 TL 200.000 TL
Proje Danışmanlık Desteği 40.000 TL 40.000 TL
Eğitim Desteği 40.000 TL 40.000 TL
Proje Tanıtım Desteği 30.000 TL 30.000 TL
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 40.000 TL 40.000 TL

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi – 2021 Yılı Çağrı Planlaması

 

T.C

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi

2021 Yılı Çağrı Planlaması

 

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji sektörlerdeki katma değerli ya da kritik öneme sahip ürünlerin yerli kabiliyetlerle üretimine yönelik yatırım projelerine Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destek verilmektedir.

 

 

Farklı Sektörlerden 919 Ürün Öncelikli Olarak Belirlendi

 • Sektör
 • Kimya
 • Bilgisayar – Elektronik Optik
 • Makine
 • Eczacılık
 • Elektrikli Teçhizat
 • Ulaşım Araçları
 • Tıbbi Cihaz
 • Diğer Sektörler
 • Toplam
 • Desteklenen Ürün Sayısı
 • 281
 • 161
 • 158
 • 82
 • 89
 • 66
 • 46
 • 36
 • 919

Ürünlerin Temel Seçim Kriterleri

 • Cari Açığa Katkısı ve İhracat Potansiyeli
 • Ürün Karmaşıklık ve Yoğunlaşma Endeksleri
 • Yatırım Başına Katma Değer
 • Ürün İleri-Geri Bağlantıları

Başlıca Destek Unsurları

 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Finans Maliyet Desteği
 • KDV İadesi
 • Günlük Vergisi Muafiyeti
 • Sigorta Prim Desteği (İşçi / İşveren)
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği
 • KOSGEB KOBİ Desteği
 • Enerji Desteği
 • Sermaye Desteği
 • KDV İstisnası
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi Desteği (İşçi / İşveren)
 • Nitelikli Personel Desteği
 • Ar-Ge Harcamalarında %75 Destek

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1

TÜBİTAK
TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK
PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)
YENİLİK DESTEK PROGRAMI

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1

 

 • Çağrının Açılış Tarihi
 • Ön Kayıt Son Tarihi
 • PRODİS Başvurularının Alınması
 • Çağrı Kapanış Tarihi
 • 22 Ocak 2021
 • 12 Nisan 2021 – Saat 17:30
 • 22 Şubat 2021
 • 03 Mayıs 2021 (saat 23:59)

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının %99’undan fazlası KOBİ’dir. Dolayısıyla, KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınması açısından da önemlidir.


Çağrı Bütçesi : 75.000.000 TL

Proje Bütçesi Üst Sınırı : 2.500.000 TL

Proje Süresi Üst Sınırı:

1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/Süreç geliştirme ve Ticarileşme aşamalarının toplamı proje süresi olarak geçer. Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.


Çağrı Hedefleri

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.


Beklenen Etki

Projelerin finansman riskinin paylaşılması ile birlikte sanayi kuruluşları arasında işbirliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Söz konusu işbirlikleri proje yönetiminde görece daha deneyimli olan kuruluşların deneyimini KOBİ’lere aktarmasına imkân tanıyacaktır. Bu yolla büyük firmalar, kurumsal ataletleri nedeniyle zorlandıkları projeleri, daha hızlı hareket edebilen KOBİ’lere yönlendirebilecektir. Ayrıca çağrının, ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Sonuç olarak çağrının ulusal yenilik sisteminin daha iyi işlemesine katkı sağlaması beklenmektedir.


Desteklenecek Gider Kalemleri

 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Hizmet alımı giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

T.C

Tarım ve Orman Bakanlığı

14 . Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı

Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

 

27 Temmuz 2020 de yayımlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tebliğleri yayınlandı.

Son Başvuru Tarihi : 21 Şubat 2021


Yatırım Konuları

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
  • Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
  • Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
  • Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları
  • Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
  • Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
  • Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
  • Kanatlı Kesimhane Yatırımları
   hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.


Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

 • Yeni Yatırımlar İçin
 • Tamamlama Yatırımları İçin
 • Kapasite Artırımı Yatırımları İçin
 • Teknoloji Yenileme Yatırımları İçin
 • 3.000.000 TL
 • 2.000.000 TL
 • 1.500.000 TL
 • 1.500.000 TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.


Desteklenecek Gider Kalemleri

Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

 • İnşaat Yapım Giderleri
 • Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri

Program kapsamında desteklenebilecektir.


 

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

IPARD (II. Dönem) – Onuncu Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

2014-2020 IPARD Programı

ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

 

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru Tarihleri

 • Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Online Proje Başvuru Sistemi 16.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 19.03.2021, saat 18:00’dir.

 • Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Online Proje Başvuru Sistemi 23.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 26.03.2021, saat 18:00’dir.


Programın Kaynağı

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.


Programın Öncelikleri

Desteklenecek Sektörler, Destek Oranı ve Destek Bütçesi
TEDBİR ADISEKTÖR KODU SEKTÖR ADI DESTEK ORANITOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler %50-70 45.000.000
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler%50-70 45.000.000
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler%50-70 45.000.000
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler%50-70 45.000.000
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)103-1Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40-5080.000.000
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)103-2Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması%40-5080.000.000
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)103-3Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40-5080.000.000
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)103-4Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40-5080.000.000
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)103-5Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40-5080.000.000

Yatırım Süreleri

Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.


Başvuru Yapılabilecek İller

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdaki gibidir;

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
AfyonkarahisarBalıkesirDiyarbakır Kahramanmaraş ManisaSivas
Ağrı BurdurElazığKaramanMardin Şanlıurfa
AksarayBursa Erzincan KarsMersinTokat
AmasyaÇanakkale ErzurumKastamonuMuşTrabzon
Ankara ÇankırıGiresun Konya NevşehirUşak
Ardahan Çorum Hatay Kütahya Ordu Van
Aydın DenizliIsparta Malatya Samsun Yozgat

 


Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

 

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32