DANIŞMANLARIMIZ

Söz verdiğimiz işleri yapmaya adanmış profesyonellerden oluşan bir ekibiz.

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

Kimya Y. Mühendisi

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR 1981 yılında Bahçelievler Deneme Lisesi (Ankara)’nden mezun olup, aynı yıl ODTÜ Kimya Müh. Bölümü’nde üniversite eğitimine başladı. 1986 yılında Kimya Müh. olarak mezun olup, aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Dr. ÖZDEMİR 1986-1989 yılları arasında, ODTÜ Kimya Müh. Bölümü’nde “Internal Model Control Studies in a pH Control Loop (pH Kontrolünde İçsel model Kontrol Çalışmaları)” konusunda Yüksek Lisans yaptı. Aynı bölümde, 1989-1997 yılları arasında, “Ethanol Fermentation with Simultaneous Product Separation in Fed-Batch Bioreactors: Design and Control (Kesikli Biyoreaktörde Etanol Fermantasyonu ve Ürün Saflaştırması: Tasarım ve Kontrol)” konulu doktora çalışmasını tamamladı.
Dr. ÖZDEMİR 1996 yılında 9 senelik Araştırma Görevliliğinden sonra ayrılarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme ve Kimya Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde
Araştırmacı olarak işe başladı. 1998 yılında Uzman Araştırmacı ünvanını alıp 2002 yılına kadar çalıştı. Bu dönemde 30 kadar projede çalıştı, 30 kadar teknik rapor yazımına katkıda
bulundu, 20’den fazla ulusal uluslararası bildiri sundu ve çeşitli makaleler yazdı. 1999 yılında Almanya’da Aachen’daki RWTH-Institute Für Verfahrenstechnick’te 1,5 ay pervaporasyon ve
membran reaktörleri konusunda; Aralık 2001-Mart 2002 tarihleri arasında İtalya Calabria’daki University of Calabria, Research Inst. on Membranes and Modelling of Chemical Reactors- IRMERC, Araştırma Merkezi’nde ultrafiltrasyon ve membran reaktörleri konusunda Ziyaretçi Araştırmacı olarak çalıştı.
Türkiye’nin AB Çerçeve Programlarına (AB ÇP) katılımı kararı alınması ile 2002 yılı Mart ayında araştırmacılığın yanısıra AB 6.ÇP Kurumsal İrtibat Noktası olarak TÜBİTAK MAM’ın AB projeleri koordinasyonu görevini de üstlenmiştir. 2005 yılına kadar süren bu görev sırasında hem TÜBİTAK MAM içi bilgilendirme ve proje değerlendirmelerini yapmış, hem de AB ÇP’ına özel sektör katılımını da sağlayabilmek amacıyla Türkiye genelinde birçok sanayi ve ticaret odasında, OSB’lerinde AB 6.ÇP Bilgi Günleri düzenlemiştir.
Dr. ÖZDEMİR Haz.2002-Haz.2003 tarihlerinde TÜBİTAK MAM Koordinasyon Müdür v., Haz.
2003- 2004 yılları arasında TÜBİTAK MAM, Endüstriyel İlişkiler ve İş Geliştirme Md. olarak çalıştı. 1999 yılında başlayan, TÜBİTAK MAM’ın müşteri odaklı uygulamalı Ar-Ge projeleri
yapan bir kurum olarak misyon ve vizyonunu değiştirmesi kapsamındaki dönüşüm sürecinin teknik ve yönetsel boyutlarını yaşayıp, daha önce olmayan Endüstriyel İlişkiler
ve iş Geliştirme Birimini kurdu. Kurumun iş geliştirme yaklaşımının ve süreçlerinin oluşturulması, kritik müşteri süreçleri, uluslararası ilişkiler ve patent süreçlerini kurduğu birimdeki arkadaşları ile birlikte oluşturdu. 2004 yılında birimin yeniden gözden
geçirilmesi ile İş geliştirme Birimi olarak yapılanmasını sağladı. Bu değişim ile TÜBİTAK MAM’da kurumsal iletişim ve pazarlama alt birimlerini de kurdu. 2004 – Ocak 2013 tarihlerinde TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Md. olarak görev yapmıştır. Bu görevinin yanı sıra,
Ekim 2011- Eylül 2012 tarihlerinde TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma Merkezi Müşteri İlişkileri ve İş Geliştirme Birim Yöneticiliği’ne vekalet etmiştir.
Ocak 2013’te emekli olarak TÜBİTAK MAM’daki görevinden ayrılmıştır. Halen ortağı olduğu ALP İnovasyon ve Danşmanlık Hiz. Ltd. Şti’nde Müdür ve Uzman Danışman olarak, Ar-Ge, İnovasyon (süreçlerin ve kurum içi kültürün oluşturulması, Ar-Ge merkezlerinin yapılanması, 12 Ar-Ge projeleri ve Teşvikler vb.) ve Sürdürülebilirlik alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Bunun yanısıra Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde "Nanomaterials: Characterization and Applications- Nanomalzemeler: Karaterizasyon ve Uygulamalar"; İşletme Yüksek Lisans Programında “Global Concepts on Knowledge & Innovation Management: Bilgi ve İnovasyon Yönetiminde Temel Konseptler” ve” Project Management: Proje Yönetimi” isimli Yüksek Lisans ve doktora dersleri vermekte ve inovasyon alanında tez öğrencileri bulunmaktadır. Dr. Özdemir, ayrıca TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında İş Rehberliği sunmaktadır. Yaratıcılık, İnovasyon, Ar-Ge, Proje Yönetimi ve Teşvikler sahalarında seminerler vermekte, konuşmalar yapmakta, eğitim vermekte, çalıştay yönetmekte ve moderasyon yapmaktadır.
İş geliştirme kapsamına giren süreçlerin yürütülmesinde önemli bir girdi olan verilerin toplanması, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve raporlanmasına yönelik teknoloji temelli pazarlama, iş geliştirme ve teklif yönetim sistemlerinin oluşturulmasını sağladı. Bu kapsamda TÜBİTAK MAM’ın 22.000 kayıtlı bir müşteri veritabanı oluşturulmuştur. 2005 yılında TÜBİTAK MAM’ın teklif/ sözleşme sistematiğinin oluşturulmasında insiyatif alarak süreçlerin oluşturulmasında önemli katkılar sağladı. TÜBİTAK MAM’ın teklif/ proje portföyünün (yaklaşık 150-175 milyon $’lık) yönetimi görevini de üstlenmiştir. Bunun yanı sıra, TÜBİTAK MAM’da ilk kez kurumsal kimliğin oluşturulması, uygulanması ve takibinin yapılması çalışmalarını yürüttü. Çalışmalarını yürütürken Türkiye’deki Ar-Ge bilincinin geliştirilmesinin önemini ve ihtiyaç duyulan Ar-Ge çalışmalarında finansmanın en büyük sıkıntı olduğunu görerek, 2004-2012 yılları arasında, hem TÜBİTAK MAM’da hem de Edirne’den Kars’a birçok ilin sanayi ve ticaret odalarında, OSB’lerde, Üniversitelerde Ar-Ge Bilgi Günleri düzenlemiştir. Bu bilgi günlerinde Ar-Ge’nin öneminin yanısıra, firmaların uygulamalı Ar-Ge hizmeti alabileceği TÜBİTAK MAM’ın tanıtımı ve Ar-Ge hibe, kredi ve çeşitli vergi teşvikleri hakkında bilgilerin verilmesini sağlamıştır.
Dr. ÖZDEMİR 2002- 2005 yılları arasında Kocaeli Sanayi Odası-Avrupa İş Geliştirme Merkezi (KSO-ABİGEM) Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. Halen devam eden üyelikleri ise; 2002’den beri İstanbul Sanayi Odası-Kalite ve Teknoloji İhtisas Kurulu (İSO-KATEK), 2004’-2013 Savunma Sanayicileri Derneği, 2009-2013 TOBB Savunma Sektör Meclisi, 2010’dan beri İTO-İstanbul Kadın Girişimci Kurulu üyeliğidir. ODTÜ Mezunlar Derneği üyesi, Ar-Ge Mühendisleri ve Yöneticileri Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Dernek Genel Sekreteri’dir.
Dr. ÖZDEMİR’in ayrıca, “Bor, Sülfat ve Arsenik İçeren Atık Suların Arıtımı ve Bor Bileşiklerinin Geri Kazanımı” isimli bir patenti, çeşitli yazarlarla birlikte yazılmış “Ar-Ge Kültürümüz” (Ağustos 2000), “Ar-Ge’de İşbirliği” (Haziran 2002), “Kritik Teknolojiler 2001 Sempozyum Kitabı”, (Eylül 2001), “İSO KATEK: Kolay Bilgi Seti: Ürün Geliştirme Kılavuzu”, (Ekim 2003), “İSO KATEK: Kolay Bilgi Seti: Proje Yönetimi Kılavuzu (Ekim 2007, “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 35. Yıl Kitabı” (2007), “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 40. Yıl Kitabı” (2012-baskıda) kitapları bulunmaktadır. Dr. ÖZDEMİR iyi derecede İngilizce bilmektedir, evlidir ve 18 yaşında bir oğlu bulunmaktadır.

Hoşgeldiniz ! Bizim özel ekibimizle tanıştınız. Sizinle çalışmaktan büyük mutluluk duyacağımızı söylemiş miydik? Lütfen çekinmeyin, bizimle temasa geçin!

Ekip