Ar-Ge Yapılanması ve Re-organizasyon

ALP İnovasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti., firmaların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere firmanın Ar-Ge ve inovasyon sisteminin oluşturulması, bunun firma kültürü haline getirilmesi, süreçlerle desteklenmesi ve firmaların Ar-Ge’nin avantajlarından yararlanabilmesi konularında da yol gösterici olmaktadır. Bu kapsamda firmalara Ar-Ge birimi kurulması, mevcut Ar-Ge çalışmalarının performans analizlerinin yapılarak, sistematik bir yapıya kavuşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

Ar-Ge Merkezi Kurulması

2008 yılı içerisinde yayınlanan yeni Ar-Ge yönetmeliği ile gündeme gelen Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının onayladığı Ar-Ge merkezleri bulunan işletmelere önemli mali avantajlar tanınmıştır:

 • Ar-Ge vergi indirimi- AR-Ge harcamalarının tamamı kurumlar vergisi matrahından düşülür,
 • Personel maliyetinden indirim (Ar-Ge personelinin gelir vergisinin %95-80’i, SGK işveren payının yarısı, damga vergisi) elde edilir.

Daha önemlisi ise Ar-Ge kültürünün olgunlaştırılmasıdır. ALP İnovasyon ve Danışmanlık Ltd. Şti. olarak firmalara sürdürülebilir Ar-Ge merkezleri kurulması ve yapılanmasında tüm teknik, idari ve operasyonel yapı kurgulanmakta ve sistemin devreye alınarak sistemli bir şekilde çalışmalarını yürütmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmalar;

 1. Ar-Ge Merkezi Organizasyon ve Yönetim Yapısının Oluşturulması
 2. Ar-Ge süreçlerinin ve proseslerinin Oluşturulması
 3. Ar-Ge strateji ve hedeflerinin oluşturulması
 4. Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
 5. Başvuru Takibi ve Gerekli Revizyonların Yapılması
 6. Başvuru Onayına Müteakip Süreçlerin devreye alınması İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve Denetleme Hizmetleri
 7. Ar-Ge Merkezi Personeline Ar-Ge Metodoloji ve Proje Yönetim Eğitimleri Verilmesi Ar-Ge kültürünün derinleştirilmesi

ALP İnovasyon ve Danışmanlık Ltd. Şti. firmaların Ar-Ge merkezi yapılanmasında tüm teknik, idari ve operasyonel yapıyı kurabilmekte ve yürütebilmektedir.

Teknokent Firması Kurulması

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konularında çoğu zaman danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Firmalarımızın doğru projeler ve doğru mali yapı ile bu bölgelerde hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak üzere özellikle aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir.

Başvuru Hazırlama ve Başvuru Faaliyetleri

 1. Teknokent’e uygun projelerin belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. açısından incelenmesi)
 2. SWOT analizleri, kaynak araştırması, proje verimlilik analizi
 3. Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, proje zaman ve kaynak planlaması
 4. Teknokent başvuru dosyasının oluşturulması
 5. Teknokent başvurusunun yapılması
 6. Başvuru sunumu ve savunmaya hazırlık
 7. Başvuru değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi
 8. Gereken durumlarda başvurunun revizyonunun yapılması