AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
PROJE TEKLİF ÇAĞRISI


2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı – Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi


Başvurusu Tarihi :25 Mart – 18 Mayıs 2021

Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihi : 20 Mayıs – 24 Mayıs 2021


 • Programın Bütçesi : 
  • Küçük İşletmeler İçin: 1.500.000 TL
  • Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin: 6.000.000 TL
 • Destek Oranı : %75
  • Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı % 100 uygulanır.
 • Proje Süresi :Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Programın Amacı

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla öncelikle orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde, güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

 1. Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde Otomotiv sektöründe olmak üzere Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile pil(batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konularında Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
 2. Elektronik sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerini konularında Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

2021 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının Genel Amacı, “Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır.


Hedef Sektör ve Sektöre Uygun Proje Konuları

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde;
Birinci Sektör ve Konular:
Sektörler:

 • 29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
 • 29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
 • 27.2 Akümülatör ve pil imalatı
  faaliyet gösteren işletmeler

Uygun Proje Konuları: Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere;

 1. Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
 2. Pil (batarya) teknolojisi
 3. Yakıt hücresi
  konusunda ve/veya konularında

İkinci Sektör ve Konular:
Sektörler

 • 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
 • 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
 • 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
 • 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
  (26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.)
  faaliyet gösteren işletmeler

Uygun Proje Konuları:
5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında başvurabilecektir.


Çağrı Kapsamındaki Destekler

KÜÇÜK İŞLETME Destek Üst Limitleri

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME Destek Üst Limitleri

Nitelikli Personel Giderleri 300.000 TL 500.000 TL
Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği 400.000 TL 2.000.000 TL
Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli) 400.000 TL 3.000.000 TL
Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği 150.000 TL 200.000 TL
Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği 150.000 TL 200.000 TL
Proje Danışmanlık Desteği 40.000 TL 40.000 TL
Eğitim Desteği 40.000 TL 40.000 TL
Proje Tanıtım Desteği 30.000 TL 30.000 TL
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 40.000 TL 40.000 TL

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir