KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı


 • Destek Üst Limiti : 1 Milyon TL
  • Geri Ödemesiz : 300.000 TL
  • Geri Ödemeli : 700.000 TL
 • Destek Oranı : %60
  • Desteğin %70’i geri ödemeli , %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.
  • Personel desteği oranı belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.
 • Proje Süresi :
  • En Az : 8 Ay
  • En Fazla : 36 Ay

Başvuru Yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları

 • 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”
  Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.
  Sadece ticarileştirme (tanıtım – pazarlama – satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.
 • 2021 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”
  İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

Programın Amacı

KOBİ KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı ile, ulusal sanayi ve ekonomi hedefleri doğrultusunda belirlenen öncelik alanlarında KOBİ’ler tarafından hazırlanan projeler desteklenir.

KOBİGEL Destek Programı ile;

 • Yüksek teknolojili,
 • Katma değerli sektörlerdeki kapasite ve becerilerinin geliştirilmesi,
 • Geleneksel sektörlerdeki KOBİ’lerin daha yenilikçi iş modelleri ile çalışmaya teşvik edilmesi,

amaçlanmaktadır.


KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

 • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 • İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 • İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 • İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 • Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 • İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 • İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 • İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Desteklenecek Giderler

 • Makine-Teçhizat Giderleri
 • Personel Giderleri
 • Yazılım Giderleri
 • Hizmet Alımı Giderleri

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir