2021 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

T.C.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

 2021 Yılı Turizm Altyapısının

Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

(TZKAMU)

 

Son Başvuru Tarihi : 18 Aralık 2020 saat 23.59
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi İçin Son Tarih : 25 Aralık 2020 saat 17.00


Programın Amacı

TR63 Bölgesi’nde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır.


Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Turizm sektöründe fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal altyapının iyileştirilmesi

 • Tarihi yapıların restore edilerek gastronomi merkezlerine dönüştürülmesine yönelik yatırımlar,
 • Tarihi ve kültürel binaların restore edilerek kültür sanat merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlar,
 • Mozaik alanlarının turizme kazandırılmasına yönelik yatırımlar,
 • Tarihi yapıların turizm ve kültürel amaçlı kullanılmasına yönelik restorasyonu ve çevre düzenlemesine yönelik yatırımlar,
 • Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla bölgede bulunan doğal kaynak sularının (jeotermal, içme, ılıca, kaplıca) turizme kazandırılmasına yönelik yatırımlar,
 • Yeni müze kurulması ve mevcut müzelerin altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar,
 • Mavi bayrak alımına yönelik yatırımlar

Öncelik 2: Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması

 • Deniz kıyısı ve barajlarda su sporları merkezlerinin kurulmasına yönelik yatırımlar,
 • Yat turizminin geliştirilmesi amacıyla yüzer iskelelerin kurulmasına yönelik yatırımlar,
 • Alternatif turizm olanaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla yürüyüş yolları ve trekking rotalarının oluşturulmasına yönelik yatırımlar,
 • Yöresel ürünler için üretim ve satış alanları oluşturulmasına yönelik yatırımlar,
 • Milli parkların fiziksel altyapılarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar,
 • Eko, sağlık, gastronomi, inanç ve kültür, termal, yayla, rafting, dağ yürüyüşü, dağcılık, kongre, fuar, yat, spor, av, kuş gözlem gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar,
 • Arkeoparkların oluşturulması ve alternatif ziyaret alanı olarak turizme kazandırılmasına yönelik yatırımlar.

Toplam Kaynak Miktarı :  20.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Miktarı : 300.000 TL / 2.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı : 

 • Azami : %25
 • Asgari : %75

Asgari/Azami Proje Süresi :

 • Azami : 6 Ay
 • Asgari : 24 Ay

Proje Uygulama Yeri : Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri

Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı : Azami 4 Proje

Destek Alınabilecek Proje Sayısı : Azami 2 Proje


Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Üniversiteler (Rektörlük)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kooperatif ve Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen)

Uygun Olmayan Proje Konuları ve Faaliyetleri

 • Programın amaç ve öncelikleri kapsamında olmayan yatırımlar
 • Sadece eğitim faaliyeti,
 • Sadece tanıtım faaliyeti,
 • Sadece fuar faaliyetleri,
 • Sadece festival faaliyetleri,
 • Sadece arkeolojik kazı çalışmaları,
 • Yol, kanalizasyon, su altyapısı inşaatları,
 • Kamu hizmet binaları, kamu sosyal tesisleri, misafirhane gibi kamu mülkiyeti ve işletmeciliği altındaki tesislere yönelik yatırımlar,
 • Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden projeler,
 • Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer

 


Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir