AR-GE DESTEK PROGRAMI 16. PROJE ÇAĞRISI

 

Son Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2020 Saat 18:00

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 16. Çağrıya çıkılmıştır.

Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında başvuru yapabilecek kurum, kuruluş ve şirketler aşağıda yer almaktadır;

  • Üniversiteler,
  • TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,
  • Sivil toplum ve meslek kuruluşları,
  • Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri)

Yukarıda belirtilen kurum/kuruluşların haricindeki kurum/kuruluşlar ve gerçek kişilerin proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje teklifinin konusu internet sayfasında ve bu kılavuzda belirtilen I. Grup ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları olmak üzere iki grup halinde belirlenmiş olan 16. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olmalıdır.

Yürütücü kurum tipine göre başvuru yapılabilecek öncelikli konu grupları ile buna bağlı olarak öncelikli konu grupları bazında Bakanlık destek üst limitleri ve oranları aşağıda özetlenmiştir.

Başvuruda Bulunacak Kurum/Kuruluş Tipleri Öncelikli Konu Grupları Bakanlık Destek Üst Limiti (TL)  Destek Oranı 
Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri I. Grup 300.000 100
Sivil toplum kuruluşları I. Grup 300.000 70
Özel sektör kuruluşları (Şahıs
şirketleri ve adi ortaklıklar hariç
sermaye şirketleri)
I. Grup 300.000 70
II. Grup 1.000.000 70

I. ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunludur. Sadece I. Grupta “Tarım Ekonomisi” başlığı altında yer alan üç madde kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte istenildiğinde proje ortağı alınabilir.

Ortaklık şartı bulunan projelerdeki ortaklıklara ilişkin kurallar ise şöyledir:

  • Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin yürütücü kurum/kuruluş olarak başvurabilmeleri için destek programına başvurmaya haiz en az bir özel sektör ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.
  • Özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yürütücü kurum/kuruluş olarak destek programına başvuruda bulunabilmeleri için en az bir enstitü ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir