danışmanlık1
Ar-Ge Danışmanlığı
İnovasyon Danışmanlığı
Sürdürülebilir Üretim Danışmanlığı
Proje Geliştirme Hibe ve Destekler
Eğitimler
Mavi
2121
gri
gri

Hibeler ve Teşvikler

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar.

Sürdürülebilir Üretim

İşletmenizde Çalışan Personel Sayısıy İşletmenizin Yıllık Net Satış Hasılatı ve İşletmenizin Yıllık Mali Bilanço Toplamı bilgilerinize göre KOBİ statüsüne girip girmediğiniz anlaşılır.

Ar-Ge ve İnovasyon

Ar-Ge desteklerinden faydalanabilmek için projenizin Ar-Ge olup olmadığını belirlemek gerekir.

Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar.

Kurumsallaşma ve Yönetişim

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar.

Eğitimlerimiz

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar.